CP PEVISA / Program against hereditary diceases

VOIMASSA 1.6.2015 - 31.12.2019

SAIRAUKSIEN TUTKIMINEN

Lonkka-, kyynär-, selkä ja silmätutkimuksia suorittavat eri puolilla maata olevat koulutetut ja Suomen Kennelliiton valtuuttamat eläinlääkärit. Koira on tutkimushetkellä oltava tunnistusmerkitty ja tunnistusmerkinnän kokonaan luettavissa. Koiran omistajan tulee huolehtia myös siitä, että koiran lonkka-, kyynär- ja selkäkuvauslausunnot ovat voimassa astutushetkellä. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk.

LONKAT

Molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattu; minimikuvausikä on 12 kk ja kuvaustuloksen tulee olla A, B tai C. C-lonkkaista saa käyttää vain terveen kanssa (A tai B).

KYYNÄRÄT

Molemmat vanhemmat tulee olla kyynärkuvattu tuloksella 0 tai 1, minimikuvausikä on 12 kk. Kuvausvaatimus ei koske ulkomaisia koiria.

SELKÄ

Molemmat vanhemmat tulee olla selkäkuvattu siten että saadaan tulokset mahdollisista nikamien epämuotoisuudesta (VA) ja välimuotoinen lanneristinikama (LTV) muutoksista, minimikuvausikä on 12 kk. Kuvausvaatimus ei koske ulkomaisia koiria.

 

ROTUJÄRJESTÖN ASETTAMAT JALOSTUSSUOSITUKSET

* Koiran tulisi olla silmäpeilattu ennen jalostukseen käyttöä. Koiralla, jolla on jokin selvästi osoitettu perinnöllinen sairaus kuten PRA, RD tai HC, ei tulisi käyttää jalostukseen.

* Koira jolla on LTVmuutoksia suositellaan käytettävän LTV0:n kanssa.

* Jalostustoimikunta suosittelee, että jalostukseen käytettäviltä yksilöiltä kuvattaisiin lonkkien ja kyynärien lisäksi myös polvet ja sekä selkä muilta osin kuin edellä mainittu. Minimi kuvausikä 12-24kk.

* Jalostustoimikunta suosittelee myös että koirat DM-testattaisiin (Degeneratiivinen myelopatia = perinnöllinen selkäytimen rappeumasairaus).