Tietoa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) soveltamisesta:

*Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta 1.1.16.alkaen*

Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta

 syntyneitä pentueita.

 

 

Jos rodulle on hyväksytty rotukohtainen PEVISA-ohjelma, asetetaan pentueen rekisteröinnille FI/ERrekisteriin ohjelman mukaiset vaatimukset.

Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai sairauden varaltaseuraavasti:

-       Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.

-       Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.

-       Voidaan vaatia, että koira on saavuttanut asetetun vähimmäisiän tutkimushetkellä tai että lausunto ei ole annettua kuukausimäärää vanhempi.

-       Lisäksi voidaan rotukohtaisesti kieltää sairaaksi todetun/tiettyä astetta vakavammin sairaan koiran jälkeläisten rekisteröinti (ks. myös PEVISA-ohjeet).

-       Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnetyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueenrekisteröintimaksu on normaalia korkeampi (ks. koirarekisteriohjeen kohdat 5 ja 12).

 

Koiran vähimmäisikä tutkimushetkellä:

-       Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

-       Kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

-       Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

 1.1.2016. lisäys spk PEVISAan

* Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101 (JTT 12/10). Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101.

! BLUP-indexistä ! 

SAKSANPAIMENKOIRIEN JALOSTUKSENTAVOITE OHJELMA pdf